Balet Dla Dzieci

Balet dla dzieci to specjalnie opracowany program będący połączeniem elementów baletowych, rytmiki i prostych zestawów tanecznych. Zabawy przy muzyce dostosowane są do wieku dziecka i jego predyspozycji. Lekcje baletu pozwolą poznać dzieciom podstawowe pozycje i kroki baletowe, nauczą koordynacji oraz wypracują potrzebę trzymania prostych pleców.