Hip-Hop

Hip-hop należny do ulicznych stylów tańca i stwarza tańczącym okazje do ogromnej ekspresji. Dynamiczne kroki taneczne połączone z gestykulacja, stwarzają wrażenie mowy ciała. Jest to styl,który wymaga zwinności oraz sprawności fizycznej a jednocześnie personalizuje tancerza w kontekście ciekawego, swobodnego i kolorowego stroju do tańca.