Regulamin

 1. Warunkiem uczestnictwie w kursie tańca lub innym wydarzeniu realizowanym przez Szkołę Tańca Sportowego Alicja-Elżbieta Majewska jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
 2. Organizatorem kursów jest Szkoła Tańca Sportowego Alicja-Elżbieta Majewska z siedzibą we Wrocławiu, REGON 932839273, nr rachunku (Millenium)
  46 1160 2202 0000 0000 41703574.
 3. Zapisu na kurs można dokonać osobiście, telefonicznie pod nr telefonu 605 319 990 lub 605 799 990, drogą mailową lub przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.perfectdance.pl
 4. Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęciach  i nie zobowiązuje do uiszczenia opłaty.
 5. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Szkoły Tańca Sportowego Alicja-Elżbieta Majewska.
 6. Całą kwotę należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.
 7. W przypadku odwołania kursu lub zmiany terminu, na życzenie uczestnika Szkoła Tańca zaproponuje alternatywny kurs, lub zwróci całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
 8. Organizator nie zwraca opłaty za zajęcia, w których kursant był nieobecny.
 9. W trakcie zajęć na sali tanecznej mogą przebywać tylko i wyłącznie kursanci-osoby,które mają opłacone zajęcia.
 10. Osoby,które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających a ich zachowanie będzie przeszkadzało lub zagrażało innym uczestnikom kursu mogą zostać poproszone o o opuszczenie siedziby Szkoły Tańca Sportowego Alicji-Elżbiety Majewskiej.
 11. Uczestnik kursu tańca jest świadomy własnego stanu zdrowia i nie ma przeciwwskazań do aktywności fizycznej. Nie odpowiadamy za kontuzje uczestników wynikające z zaniedbań własnego zdrowia.
 12. Szkoła Tańca Sportowego A.E.Majewska nie odpowiada za pozostawiano w szatni wartościowe przedmioty.
 13. Na terenie szkoły tańca obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 14. Kursant zobowiązany jest do zmiany obuwia przy wejściu na salę. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym lub niszczącym parkiet.
 15. Uczestnicy wydarzeń tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca A.E.Majewska wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku (foto i video relacja). W przeciwnym razie Szkoła Tańca Sportowego A.E.Majewska prosi o informację o braku zgody najpóźniej w momencie rozpoczęcia wydarzenia.
 16. LEKCJE INDYWIDUALNE, w przypadku odwołania lekcji indywidualnej niepóźniej niż 5 godzin do wyznaczonego terminu lekcji, obowiązuje Państwa opłata 50% lekcji indywidualnej, zgodnie z cennikiem,która ma na celu częściowe pokrycie kosztów rezerwacji czasu instruktora i sali tanecznej.